Ondanks gratis maaltijden moedigt Whittier Tech gezinnen aan om aanvragen voor maaltijdtoeslag in te vullen

Hoewel schoolmaaltijden dit jaar gratis zijn in Massachusetts, moedigt Whittier Regional Vocational Technical High School gezinnen aan om een ​​aanvraag voor maaltijdvergoeding in te vullen.

Aanvragen kunnen helpen gezinnen aan te trekken voor aanvullende voordelen, en gegevens ondersteunen extra staatsgeld voor een proefprogramma voor studentenmaaltijden.

Whittier Tech neemt deel aan het National School Lunch Program en het School Breakfast Program. Als onderdeel van deze programma’s biedt de school elke schooldag een gezonde maaltijd aan. De staatswetgever heeft geld opzij gezet om dit schooljaar gratis maaltijden beschikbaar te stellen voor alle studenten, ongeacht het gezinsinkomen.

In voorgaande jaren omvatten de kwalificaties van kinderen voor gratis maaltijden of maaltijden tegen een gereduceerde prijs onder meer dat ze deel uitmaakten van een huishouden met een inkomen dat gelijk was aan of lager was dan de federale richtlijnen om in aanmerking te komen voor inkomen; behorend tot een huishouden dat staatssteun ontvangt; of als het kind dakloos, migrant, weggelopen, pleegkind is of deelneemt aan een Head Start- of Even Start pre-K-programma.

Huishoudens kunnen de aanvragen invullen en terugsturen naar de school. Formulieren worden naar alle huishoudens gestuurd met een brief waarin de huishoudens worden geïnformeerd over de beschikbaarheid van gratis en gereduceerde maaltijden voor hun kinderen en welke informatie nodig is. Aanvragen zijn ook verkrijgbaar bij directies, directiekantoren, bedrijven en op de website van de school.

Er is slechts één aanvraag vereist voor alle kinderen in het huishouden en de informatie in de aanvraag wordt gebruikt voor geschiktheid en gegevensverificatie.

Gezinnen kunnen op elk moment een uitkering aanvragen. Als een lid van het huishouden werkloos wordt of als het huishouden groter wordt, dient het huishouden contact op te nemen met de school. Dergelijke veranderingen kunnen ervoor zorgen dat kinderen in een huishouden in aanmerking komen voor uitkeringen als het inkomen van het huishouden op of onder de federale richtlijnen ligt. Gezinnen kunnen contact opnemen met Tammy D’Entremont op 978-373-4101, toestel. 218, of e-mail naar [email protected] om een ​​aanvraag aan te vragen.

In overeenstemming met de voorwaarden van het beleid voor gratis en gereduceerde prijzen, zal de verwerkingsverantwoordelijke de aanvragen beoordelen en bepalen of ze in aanmerking komen. Ouders of voogden die het niet eens zijn met de uitspraak kunnen een formeel beroep mondeling of schriftelijk indienen bij Chris Laganas, Whittier Tech, 115 Amesbury Line Road, Haverhill, of door te bellen naar 978-373-4101 ext. 228.

Leave a Comment

Your email address will not be published.